Trivsel och trevnad

Vi vill väl alla ha det trevligt och trivsamt i våra trapphus och trappuppgångar?  Men för att göra det möjligt så behöver vi alla hjälpas åt för att skapa  och ge oss själva en trivsam boendemiljö. Dels  tillåter inte brandskyddsreglerna att vi har en massa saker i trapphus och trappuppgångar, typ dörrmattor, vagnar, bollar, skor mm. Och dessutom vill vi underlätta för de som städar åt oss att göra det smidigare så att de inte behöver flytta runt våra saker. Låt oss hjälpas åt att få det trevligt på våra gemensamma ytor.

Styrelsen

No comments yet.

Lämna ett svar