gularummet-IMG_2928

Gularummet 2020

Styrelsemöte beslutade att vi ska sänka avgiften för gula rummet till 300kr/dygn fr o m 2020.

Comments are closed.