IMG_7321

Borrningarna tidigarelagda: cyklar måste flyttas tisdag 26 november

Enstar har tidigarelagt borrningarna för att införa bergvärme till 27 november. Arbetet kommer att ske på nedre gården, och därför måste cyklar på nedre gården flyttas senast tisdag 26 november.

Styrelsen förbehåller sig rätten att flytta kvarvarande cyklar efter 26 november 2019.
Borrningarna beräknas vara klara vid årsskiftet, och markytorna återställda i v2
2020.
Comments are closed.