God Jul & Ett Gott Nytt År!

Bästa medlemmar i Brf Sjöstaden 3,

Året lider mot sitt slut.

I sju månader har vi i styrelsen arbetat med övergången från Peabs styrelse till vår egen.
Det har varit en intensiv period med mycket arbete och en hel del viktiga frågor att ta i. Rent praktiskt träffas vi i styrelsen varannan vecka ca två timmar varje gång och däremellan arbetar var och en av oss på egen hand med tilldelade uppgifter som rör föreningen och styrelsen.
De mest akuta frågorna för oss just nu handlar vem vi ska ge uppdraget för teknisk och ekonomisk förvaltning för vår fastighet. Det har varit många olika delar att sätta sig in i både beträffande den ekonomiska förvaltningen och den tekniska, men även frågor av praktisk karaktär som fastighetsskötsel och sophantering. Till exempel har det varit problem med att kretsloppsrummen och gångarna i källaren har använts som grovsoprum, vilket vi har försökt rätta till.

_DSC4120

Vårt arbete under hösten har till stor del handlat om att förbereda oss för att göra en bra upphandling av nya förvaltningsavtal inför halvårsskiftet 2010.
Det har varit ett spännande, men också väldigt krävande arbete. Vi har som mål att de som sköter förvaltning av vår fastighet ska göra det med stor omsorg och stort engagemang, göra rätt saker för oss, till ett bra pris. Vi har lagt stort fokus på att den tekniska förvaltningen ska skötas så att den blir mer miljövänlig och kostnadseffektiv, till exempel genom att minska energibehovet i fastigheten och se till att vi har fungerande hantering av sopnedkast och kretsloppsrum.
Vi har dessutom fått ett antal portvärdar. Dessa har varit och presenterat sig och även lämnat adressen till vår fina hemsida, via en kylskåpsmagnet. Portombuden är till för att vara en länk mellan er medlemmar och oss i styrelsen.

Med hjälp av en av våra medlemmar, Jappe Liljedahl, har vi byggt en fantastisk fin hemsida.
Sjöstaden 3 – Det vänliga boendet. Där kan ni läsa om föreningen, hitta årsredovisning och stadgar, boka Gula rummet (uthyrningslokalen), göra felanmälan, kontakta styrelsen, hitta portvärdar och lägga upp egen information om det är något (kul) som händer, samt mycket mer. Gå in och kika! www.sjostaden3.se

Vi ser hemsidan som vårt bästa kommunikationsmedel i kontakten mer er medlemmar och hoppas att det ska fungera väl. Vår önskan är att ni på hemsidan mailar styrelsen och meddelar er mailadress, namn och lägenhetsnummer.

Vecka 10 kommer det att genomföras garantibesiktningar av alla lägenheter. För att den besiktningen ska falla så väl ut som möjligt för alla medlemmar föreslår vi att ni skriver ned era synpunkter och meddelar dem till Peab i god tid innan.

Framöver är en av våra ambitioner att vi ska hinna med att göra mer aktiviteter som ”syns” för er medlemmar. T ex planerar vi att förena nytta med nöje i att vi tillsammans gör gården ”vår-fin” och får oss något gott att äta och dricka. I samband med en sådan dag har vi som förslag att arrangera grovsophämtning.

Är du intresserad av att engagera dig i aktiviteter för föreningen? Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Hör av dig till oss via hemsidan!

Vi önskar Er en God Jul & Ett Gott Nytt År!

Styrelsen
Brf Sjöstaden 3

, ,

One Response to God Jul & Ett Gott Nytt År!

  1. helena ljungberg 2010-01-05 at 10:32 #

    tack styrelsen för era insatser.

Lämna ett svar