Information till mäklare

Energideklaration

Här finns våra energideklarationer.

Avgiftsändringar

Det finns inga planer på avgiftshöjningar i dagsläget (september 2020). Sedan senaste avgiftssänkningen 2016 ingår även ett grundutbud av tv-kanaler, bredband och telefoni från Telenor i månadsavgiften.

Tidigare avgiftsändringar:
2016: sänkt 10%
2015: sänkt 10%
2012: höjt 10%
2011: höjt 6%

Underhållsplan

Föreningen fastställde 2014 en underhållsplan för att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna att långsiktigt hålla fastigheten i bästa skick. Planen revideras med jämna mellanrum för att säkerställa att den är aktuell och ger en realistisk bild av de kommande investeringsbehoven i fastigheten.

Under 2015 genomfördes en stamspolning i fastigheten.

Årsredovisningar

Här finns våra årsredovisningar.

Stadgar

Här finns våra stadgar.

Ekonomisk plan 2007

Här finns den ekonomiska planen.

Energiförbrukning

Här finns energiförbrukning för 2012.

Under 2019 och 2020 har investeringar gjorts för en övergång till bergvärme som beräknas rendera stora besparingar på energikostnader under många år framöver. Det nya värmesystemet sattes i drift 2020. Styrelsen arbetar med att ta fram ny information till hemsidan.

Information om överlåtelser

OBS! Sedan juli 2020 hanteras överlåtelser av föreningens ekonomiska förvaltare Fastum. Skicka överlåtelsehandlingar tillsammans med ansökan om medlemskap till följande adress:

Fastum AB
Box 3118
169 03 Solna

Det går även bra att skicka handlingar digitalt per email till Anne Instebö Jansson: anne.jansson@fastum.se

Normalt tar en överlåtelse cirka fyra veckor. Vi tar en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns. Överlåtelseavgiften är 2,5 procent av ett prisbasbelopp och betalas av säljaren.

Till varje lägenhet tillhör tre stycken lägenhetsnycklar och två stycken hushållsnycklar som säljaren ansvarar för att lämna över till köparen.

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Att komma ihåg vid lägenhetsvisning:

Porten får inte ställas upp. Det är tillåtet att sätta upp affischer samma dag som visningen, men kom ihåg att ta ner dem direkt efter avslutad visning.

Inglasning av balkong

Styrelsen har godkänt inglasning av balkonger i föreningen. För att behålla ett enhetligt intryck av fastighetens fasad har företaget Lumon kontaktats och de har ansökt om bygglov vilket gått igenom.

Bygglovet för inglasning av balkonger löper ut hösten 2020 och styrelsen diskuterar för närvarande en förlängning (september 2020).

Hyra garageplats

Läs mer om vårt garage här.

Övriga frågor

Vid frågor, kontakta styrelsen: brfsjostaden3@gmail.com