Information till mäklare

Energideklaration

Här finns våra energideklarationer.

Avgiftsändringar

Augusti månad 2018 blir en avgiftsfri månad.
Tidigare sänktes föreningens månadsavgifter med tio procent från den 1 juli 2016, och sedan dess ingår även grundutbudet av Bredbandsbolagets tv, bredband och telefoni i månadsavgifterna. Även 2015 sänktes avgifterna med tio procent. Innan dess gjordes en avgiftshöjning med sex procent 2011 samt en höjning med tio procent 2012.

Underhållsplan

Föreningen fastställde 2014 en underhållsplan för att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för att långsiktigt hålla fastigheten i bästa skick. Planen revideras med jämna mellanrum för att säkerställa att den är aktuell och ger en realistisk bild av de kommande investeringsbehoven i fastigheten.

Under 2015 genomfördes en stamspolning i fastigheten.

Årsredovisningar

Här finns våra årsredovisningar.

Stadgar

Här finns våra stadgar.

Ekonomisk plan 2007

Här finns den ekonomiska planen.

Energiförbrukning

Här finns energiförbrukning för 2012.

Information om överlåtelser

Normalt tar en överlåtelse cirka fyra veckor. Vi tar en kreditupplysning på köparen innan överlåtelsen godkänns. Överlåtelseavgiften är 2,5 procent av ett prisbasbelopp och betalas av säljaren.

Skicka med följande uppgifter för att göra handläggningen så snabb som möjligt:

  • Aktuella inkomstuppgifter
  • Anställningsförhållanden
  • Om man tidigare år deklarerat för låga inkomster till exempel på grund av studier eller utlandstjänstgöring
  • Hur stor del av köpet som lånefinansieras (de räntekostnader och amorteringar som tillkommer i hushållsbudgeten)
  • Mejladress till köpare/köparna

Till varje lägenhet tillhör tre stycken lägenhetsnycklar och två stycken hushållsnycklar som säljaren ansvarar för att lämna över till köparen.

Handlingar i samband med köp eller försäljning

Handlingar i samband med köp eller försäljning skickas direkt till styrelsen på adress:
Styrelsen Brf Sjöstaden 3
Sjöfartsgatan 17
120 62 Stockholm

Juridiska personer

Juridiska personer godkänns inte som medlemmar i föreningen.

Bestämmelser vid visning av lägenhet

Vid lägenhetsvisning är det inte tillåtet:

  • att affischera på dörrar och andra utrymmen
  • affischer får sättas upp samma dag som visningen, men ska sedan tas bort omedelbart
  • dörrar får på inga villkor ställas upp vid visning och portkod får inte lämnas ut

Inglasning av balkong

Styrelsen har godkänt inglasning av balkonger i föreningen. För att behålla ett enhetligt intryck av fastighetens fasad har företaget Lumon kontaktats och de har ansökt om bygglov vilket gått igenom.

Hyra garageplats

Läs mer om vårt garage här.

Övriga frågor

Vid frågor, kontakta styrelsen: brfsjostaden3@gmail.com