Sopor och sopsortering

Alla boende i föreningen delar på sopnedkast och kretsloppsrum för sopsortering. Vi är många boende och för allas trivsel och föreningens ekonomi gäller det att vi hjälps åt med att hålla ordning.

SOPHANTERING:

På innergården finns sopnedkast för matavfall, tidningar och restavfall. Soporna sugs bort och hanteras centralt för Hammarby Sjöstad. Ibland blir det stopp. Förpacka soporna väl, tryck ner dem i sopnedkastet och använd något av de andra nedkasten om det är fullt. Vid stopp anmäl det omgående till ENVAC på 08-77533 70 och till fastighetsförvaltaren på 08- 647 66 10.

GRÅTT INKAST
Brännbart avfall/Restavfall.

GRÖNT INKAST
Mat/kompost/organiskt avfall, men bara i påsar som är avsedda för matavfall.

BLÅTT INKAST
Tidningar, papper, reklamblad och trycksaker (inte i påsar). INTE kartonger från t ex pizza eller andra förpackningar. Kuvert läggs bland hushållsavfall i det grå inkastet. Vid inspektion har de flesta stoppen uppstått när någon försökt pressa ner kartonger, frigolit och till och med hushållssopor.

KRETSLOPPSRUMMEN :

Från innergården kommer du till föreningens två kretsloppsrum. Här kan du slänga glas, kartong, plast och metall. Övrigt avfall hör inte hemma här! För avfall som felsorteras eller bara ställs ner i dessa rum tvingas föreningen betala extra kostnader vilket drabbar oss alla.

Har du avfall som inte kan tas om hand i kretsloppsrummen ligger Östberga Återvinningscentral närmast. 4 gånger per år kommer även Stockholms stads mobila miljöstation till Hammarby Sjöstad. Under fliken ”miljö” på www.hammarbysjostad.se finns länk till deras turlista och tips på hur du sopsorterar rätt.

PLASTFÖRPACKNINGAR – hämtas på måndagar
Här lämnar du rengjorda förpackningar, plastpåsar och frigolit.

METALL  – hämtas på måndagar
Här lämnar du rengjorda plåtförpackningar.

GLAS- OFÄRGAT/FÄRGAT – hämtas på torsdagar
Här lämnar du rengjort glas.

PAPPER/WELLPAPP / KARTONG – hämtas på tisdagar
Hopvikta och tillplattade kartonger/papp (utan plast och frigolit) packas ned ordentligt.