Om föreningen

Föreningen

Föreningen är en äkta förening med organisationsnummer 769612-0794. Den bildades 2005 med en så kallad interimstyrelse. Den ekonomiska planen registrerades hos Bolagsverket 2007-04-03. Föreningen äger inte bara fastigheten, utan även marken.

Postadress till föreningen:
Brf Sjöstaden 3
c/o Fastum
Box 35
101 20 Stockholm

Fakturaadress:
Brf Sjöstaden 3
Fack 55894927
R855
106 37 Stockholm

Mäklarhandlingar i samband med överlåtelser skickas till:
Styrelsen Brf Sjöstaden 3
Sjöfartsgatan 17
120 62 Stockholm

Antal lägenheter

Brf Sjöstaden 3 har 124 lägenheter som upplåts med bostadsrätt. Av dessa är 20 st 1 rum och kök, 51 st 2 rum och kök, 2 st 2,5 rum och kök, 34 st 3 rum och kök, 10 st 3,5 rum och kök, 5 st 4 rum och kök och 2 st 5 rum och kök.

Hyreslokaler

Inom fastigheten finns fem lokaler som upplåts med hyresrätt och som bidrar till att hålla månadsavgifterna låga.

Gemensamma utrymmen

Det finns två tvättstugor. Föreningen har dessutom en mindre föreningslokal, Gula rummet, i trapphus F som även kan bokas för övernattning. Utrymmen för rullstolar och barnvagnar finns i varje trapphus. Det finns cykelrum i trapphus B, E och F

Samfällighet/gemensamhetsanläggning

Fastigheten ingår i en samfällighetsförening med gemensamhetsanläggning för garage, gård och förmarksgård inom fastigheterna Konvojen 1 (Brf Sjöstaden 3) och Konvojen 2 (Brf Konvojen). Fastigheten ingår i gemensamhetsanläggning för sopsug.

Gården

Vår vackra gård delar vi med vår grannförening Brf Konvojen. Utegården med planteringar, lekplatser, utemöbler och stor gräsmatta är som en grönskande oas och en fin mötesplats för oss alla. Det är våra medlemmar som tillsammans hjälps åt att hålla den fina standarden på gården och det är viktigt att vi fortsätter hålla den ren från skräp m.m.

Garaget

Garaget ingår i samfälligheten med Brf Konvojen och har 88 bilplatser och 5 mc-platser. Av dessa disponerar vår förening 61 bilplatser och 3 mc-platser. Bilplatserna hyrs ut för 1500:-/månad och mc-platserna för 750:-/månad. Läs mer här.

Värme, vatten och el

Fastigheten värms med fjärrvärme - en miljövänlig och ekonomisk uppvärmningsform. Värme och vatten ingår i månadsavgiften. Varje lägenhet har egen elmätare som läses av med fjärravläsning.

Tv, bredband och telefoni

Ett grundutbud av tv, bredband och telefoni ingår i månadsavgiften. Läs mer här.