Garage

Fastum UBC Förvaltning administrerar föreningens garageplatser och Energibevakning ansvarar för nyckelhantering.

Kontakt person för garageplatser är:

Anne Instebö Jansson
Hyres- och avgiftsadministratör
Fastum AB
Råsundavägen 18
Box 3118, 169 03 Solna
Tel: 08 50 60 47 33
Vxl: 08 50 60 47 00

E-post: anne.jansson@fastum.se

Hyra garageplats

Att hyra en bilplats i garaget kostar 1500 kr/månad för medlemmar. MC-plats kostar 750 kr/ månad.

Är alla platser upptagna för tillfället placeras du i kö.

Uppsägning av garageplats

Vid försäljning av lägenhet gäller att man måste säga upp p-platsen i tid om man vill undvika att betala hyra efter att man frånträtt lägenheten. Planera därför i tid för uppsägning av p-plats!

Ordningsregler för garage

Nedanstående föreskrifter gäller för vårt garage:

1. Nyttjanderättsinnehavaren är skyldig att följa uppmaning att flytta bil vid
allmän garagestädning om information lämnas senast 14 dagar innan. Information
lämnas via föreningens hemsida och genom anslag på dörrar till garaget.
Detsamma gäller om föreningen av akuta skäl behöver tillgång till platsen för
reparationer och underhåll som inte kan vänta. I detta senare fall krävs inte
någon föravisering.

2. Nyttjanderättsinnehavaren är skyldig att hålla rent från lösa föremål och
skräp på sin P-plats.

3. Nyttjanderättsinnehavaren är skyldig att kontrollera att dörrar och
garageport som används vid in- och utfart går i lås. Om lås inte fungerar skall
felanmälan göras omgående till Jourtelefon (Se anvisningar på föreningens
hemsida och i entréer)

4. Nyttjanderättsinnehavaren får inte låta okända personer få tillträde till
garaget och ansvarar för personer som medföljer som sällskap i garaget.

5. Det är endast tillåtet att ha ett fordon per parkeringsplats. Det är alltså inte tillåtet att ha både bil och mc på samma plats.

Påföljd

Om allmänna föreskrifter inte efterlevs av nyttjanderättsinnehavaren gäller
enligt respektive bilavtal att föreningen med omedelbar verkan kan säga upp
avtalet. Vid garagestädning gäller att föreningen i första hand belastar en
avgift för uppkomna merkostnader och om betalning inte sker inom tio dagar från
avisering, kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan.