Att bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att du är medlem i och äger en andel i en bostadsrättsförening. Men det är bostadsrättsföreningen som äger föreningens fastighet inklusive alla lägenheter i huset.

Som bostadsrättshavare äger du rätten att bo i din lägenhet och har fullt ansvar för din lägenhet, till exempel vad gäller underhåll och reparationer. Samtidigt ansvarar du tillsammans med dina grannar för hela fastigheten genom ditt medlemskap i bostadsrättsföreningen.

Den månadsavgift du betalar går till att betala föreningens gemensamma lån och fastighetens skötsel. Vi är många boende och för allas trivsel och föreningens ekonomi är det viktigt att vi hjälps åt. Ju bättre vi är på att sänka kostnaderna, desto lägre blir månadsavgiften.

Mer information om vad det innebär att bo i bostadsrätt finns bland annat på Sveriges BostadsrättsCentrums sida ”Att bo i bostadsrätt”. Den juridiska beskrivningen kan du läsa i utdraget ur Bostadsrättslagen.

Ombyggnation

Om du vill bygga om i lägenheten så lämnar du en ansökan till styrelsen där du beskriver vad du vill göra och bifogar en ritning av lägenheten före och efter ombyggnaden. Ansökan måste godkännas av styrelsen innan du kan börja din ombyggnad.

Andrahandsuthyrning

Läs mer om föreningens policy för uthyrning i andra hand.

Försäkringar

Som bostadsrättsägare är det viktigt att du har en hemförsäkring med bostadsrättstillägg ifall olyckan skulle vara framme. Bostadsrättstillägg kan ingå i hemförsäkringen, men för att vara säker på att du har den nödvändiga täckningen uppmanar vi nu alla våra medlemmar att kontakta sitt försäkringsbolag eller ta en extra koll i försäkringspappren för att se vad som gäller för din lägenhet.