Andrahandsuthyrning

Om du vill hyra ut i andra hand så lämnar du en ansökan till styrelsen där du beskriver anledningen till varför du vill hyra ut, under hur lång period och vem som ska bo i lägenheten under den tiden. Ansökan måste godkännas av styrelsen innan du kan hyra ut i andra hand.

Blanketten hittas här: Ansökan andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning regleras av bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Det innebär bland annat att uthyrning utan styrelsens tillstånd kan få stora konsekvenser för bostadsrättshavaren – att rätten till lägenheten förverkas och medlemmen blir uppsagd.

Men styrelsen har en positiv syn vad gäller att bevilja andrahandsuthyrning för medlemmar som bor i föreningen om det finns skäl att under en viss tid till exempel bo på annan ort eller i annat land på grund av studier, arbete eller familjeskäl.

Däremot har styrelsen en restriktiv syn på andrahandsuthyrning som sker på grund av att någon förvärvar en lägenhet i investeringssyfte, utan att flytta in permanent och där andrahandsuthyrningen finansierar investeringen.

Föreningens skäl till restriktivitet vid ovan nämnda skäl är flera, bland annat:

  • Ekonomisk stabilitet i föreningen kräver att medlemmarna har förmåga att betala avgiften. Det kan inte enbart vila på förmågan hos andrahandshyresgästen.
  • Det blir ett ökat slitage i fastigheten om det sker många andrahandsuthyrningar. Speciellt om det sker i större omfattning, vilket kan bli fallet om investeringssyftet accepteras.
  • Medlemmar som bor permanent i föreningen kan bidra till styrelsearbete och med annat engagemang i föreningen, vilket är positivt för samtliga medlemmar.

Att tänka på om du hyr ut i andra hand

Det är alltid du som bostadsrättsägare som har ansvaret, både för lägenheten och för dina skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen som medlem: att betala avgiften till föreningen, se till att grannarna inte blir störda och att lägenheten sköts. Det ansvaret ligger inte på andrahandshyresgästen.

Tänk också på att ha kvar din hemförsäkring om något skulle hända under uthyrningen. Hyresgästen bör också ha en hemförsäkring för sina saker och för att kunna ersätta dig för eventuella skador. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vilka villkor som gäller vid andrahandsuthyrning, det kan skilja mellan olika bolag och försäkringar.