Energiförbrukning

Fjarrvarmeforbrukningtomnov2012

Förbrukning Hus 1  – Hammarbyterrassen – 119 kWh/kvm och år varav el 12 kWh/kvm.

Förbrukning Hus 2 – Hamarby allé & Sjöfartsgatan 115 kWh/ kvm och år varav el 12 kwH/ kvm

Tilläggas kan att vi arbetar med att minska energiförbrukningen.

 

Comments are closed.