Sprängning på Hammarby Gård7

Hammarby Gård7 heter den tomten där byggen pågår och det finns två byggherrar; Oscar Properties och Fabege. Fabege bygger bortre delen av tomten (med den stora gropen) och Oscar Properties bygger på den delen som ligger närmast vår förenings fastigheter.

Oscar Properties kommer att spränga sig en våning ner i marken, för garage. Sprängning och grunläggningsarbeten kommer att vara klara i mitten av mars.

Faberge kommer att spränga sig två våningar ner för garage.

Om skador uppstår på boendes privata ägodelar eller på delar som hör till boendes ansvar ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag och till respektive byggherre.

Om skador uppstår på föreningens del ska den som upptäcker skadan anmäla den till föreningens Tekniska förvaltare Pontus Marin, pontus@stoft.se samt styrelsen för Brf Sjöstaden3,  brfsjostaden3@gmail. com.

Det är viktigt att man så noggrant som möjligt kan notera när skadan uppstod/upptäcktes eftersom det är två olika byggherrar. Då blir det lättare att härröra till rätt sprängning.

Oscar Propertis: info@oscarproperties.se, tel: 08 510 607 70

Faberge: info@faberge, tel: 08 555 148 00

 

 

Comments are closed.