Sophantering

Till boende i Brf Sjöstaden 3

Tänk på detta när det gäller dina sopor!

Hushållssopor: Påsarna ska vara väl hopknutna så att inget kan rinna ut. Om du lämnar en öppen påse rinner det illaluktande vätska ner i sopkärlen och detta ligger sedan och ruttnar så att vi får beställa en extra rengöring av dessa!

  • Grått inkast – Brännbart avfall/Restavfall – använd plastpåsar
  • Grönt inkast – Kompost/Organiskt avfall – använd majspåsar som finns att få gratis i Glashuset,  Lugnets Allé
  • Blått inkast – Tidningar/Papper – använd EJ påsar

 I källsorteringsrummen lämnas enbart följande emballage/returförpackningar

  • Färgat glas
  • Ofärgat glas
  • Plast – även tomma plastkassar och rengjorda plastpåsar
  • Metall
  • Kartong – vik ihop dessa – det sparar pengar eftersom vi betalar per kubikmeter
  • Även småbatterier kan lämnas här

 Allt annat grovavfall såsom möbler, byggmaterial, cyklar, elartiklar, porslin, kastruller, armaturer mm lämnas på närmaste återvinningsstation. Vi har inget grovsoprum i Brf Sjöstaden 3! (OBS! Små hushållsapparater såsom kasserade elvispar kan lämnas i Glashuset!)

Om vi är noga när vi sorterar våra sopor får vi det snyggt kring våra sopnedkast och vi får trevliga källsorteringsrum som inte svämmar över och luktar illa. På det viset slipper vi extrakostnader för städning av platserna vid sopnedkasten och källsorteringsrummen och vi spar pengar för föreningen och därmed till oss själva.

 Styrelsen

No comments yet.

Lämna ett svar