Åtgärder efter garantibesiktning

Åtgärder efter garantibesiktning

Garantibesiktningen för brf sjöstaden3 utfördes under våren 2011. Vår ansvarige byggentreprenör Peab har nu meddelat att de åtgärdat anmärkningar som togs upp i besiktningsprotokollet (i lägenheterna). Det kvarstår några anmärkningar som rör fastigheten.

Om Peab mot förmodan har missat åtgärda någon av dessa anmärkningar i din lägenhet är det viktigt att du meddelar styrelsen detta omgående och senast den 28 februari 2011. Du gör det via ett e-postmeddelande till:  brfsjostaden3@gmail.com

-För att du som kund ska känna dig trygg finns flera garantier och besiktningar som säkerställer att din bostad är byggd i enlighet med entreprenadkontraktet.

-Byggfelsförsäkringen gäller tio år från det att bostadsrättsföreningens hus färdigställts och slutbesiktigats.

-Slutbesiktningen gös när byggnaderna är klara inför överlämnandet till köparen. En sakkunnig besiktningsman bedömer om det finns något fel i byggnaden.

-Två års garanti plus 3 års Peab-garanti tar vid efter godkänd slutbesiktning. Den finns bland annat för att vissa fel är omöjliga att upptäcka vid slutbesiktningen. Upptäcker man större fel så åtgärdas dessa direkt.

-Efter två år görs en garantibesiktning och besiktningsmannen avgör då om det finns fel som entreprenören ska åtgärda.

Om du har några frågor som rör detta går det bra att kontakta:

Björn Gustafsson

Bjorn.r.gustafsson@telia.com

Styrelsen brfsjöstaden3

No comments yet.

Lämna ett svar