Inbrott och klotter

Tyvärr så har vi återigen haft problem med klotter och inbrott i vår förening. Det har varit klotter på dörrar till entreér och till grovsoprum i två omgångar. Vi har också haft inbrottsfösök och skador på dörrar till källarförråd och garage. Det kostar oss stora summor att åtgärda allt detta, något som drabbar oss alla boende.
Securitas som utför ronderingsbevakning i fastigheten är informerad och utökar sin närvaro.  Men vi behöver alla ha ögon och öron öppna. Ser man någon som beter sig underligt runt fastigheten fråga vad de gör alternativt om det känns obehaglig meddela per mejl styrelsen vad som man har sett. Om man ser något pågående försök ring polisen.
Styrelsen
No comments yet.

Lämna ett svar