Vad har hänt och vad är på gång

Dags för oss i styrelsen att informera om vad som har hänt och vad som är på gång i föreningen. Vi börjar med att göra en sammanställning över genomförda åtgärder:

  – Vi har startat upp gemensamma möten med vår grannförening Konvojen eftersom vi har gården och garaget gemensamt

 –  Genomfört oljning av entredörrarna  som fortsättningsvis ska  göras 2 ggr/år

 –  Ombyggnad av affärslokal (tidningar och tobak) som nu blir 2 st lokaler

 –  Vi får ny hyresgäst eftersom  Lilla Norrland flyttar. Det blir Regnbågens kläder som tar över

  – Vi har haft ett första uppstartsmöte med våra Kontaktombud. Mer information kommer

 –  Vi har påbörjat en genomgång för att se över och minska fjärrvärmeförbrukningen

 –  Våra vita markplattor på gården har högtryckstvättats och det kommer att ske 1 gång/år

   – Garaget har blivit städat

 –   Haft genomgång med P&B mark och miljö (som sköter gården) och identifierat brister som kommer att åtgärdas

  –  Vi har avvecklat garagenycklarna och nu gäller enbart fjärröppnare för garaget.

      Alla som hyr en garageplats äger nu en sådan

  –  Våra stadgar är uppdaterade

Här följer några punkter som är på gång:

 –     I oktober kommer vi att ha vår gemensamma städdag. Mer info kommer.

 –    Kommer att ha en cykelrensning. Mer info kommer.

–     Det återstår fortfarande en del punkter vad gäller garantibesiktningen med Peab

–     Vårt avtal med Telia går ut i november.  Vi tittar på alternativ alt förlänga med Telia

–     Vi  kikar också på att ordningställa flera källarförråd (styrelsebeslut)

Styrelsen

No comments yet.

Lämna ett svar