Justering av medlemsavgiften

Styrelsen har som mål att hålla nivån på medlemsavgifterna på en så låg nivå som möjligt samtidigt som de ska vara robusta i meningen att förändringar bör undvikas i syfte att ge förutsägbarhet för medlemmarna. Nu har dock styrelsen tvingats fatta ett beslut om en uppjustering av medlemsavgifterna.

En justering av detta slag är naturligtvis aldrig välkommen men den har flera underliggande orsaker. De huvudsakliga skälen är att räntekostnaden för föreningen lån har stigit under innevarande år, och att det statliga räntebidraget som föreningen tidigare erhållit upphör från och med 2012. Övriga kostnader såsom kostnader för värme, vatten och sophantering påverkar också avgiftsnivån..

Styrelsen har därför beslutat att medlemsavgiften ska justeras med 10 procent från och med 1 januari 2012. Det innebär att den årliga avgiften höjs från omkring 750 kronor  per kvadratmeter till 825 kronor per kvadratmeter och år.

Styrelsen

3 Responses to Justering av medlemsavgiften

  1. ulfström 2011-12-19 at 17:25 #

    Läste i DN att skattelättnaden skall fortsätta att gälla till och med 2015 påverkar det vår avgift ?

  2. Styrelsen 2011-12-21 at 20:52 #

    Skattefrågan som tas upp i DN handlar om oäkta bostadsrättsföreningar, där lokalhyror står för en stor del av intäkterna, och därmed kan sägas subventionera bostadsrättsinnehavarnas avgifter. För vår förening är detta inte en fråga, då vi är en äkta bostadsrättsförening. Det påverkar alltså inte vår avgiftsnivå eller skattesituation.

  3. ulfström 2011-12-23 at 12:48 #

    Tack så mycket för info.

Lämna ett svar