Filterbyte i ett antal lägenheter lördagen den 22 september

 Nu är det dags igen för filterbyte i de flesta av lägenheterna. Det är viktigt att vi gör det här kontinuerligt för att säkerställa god luftkvalitet. Filterbytet genomförs av Folkfilter AB och det är angeläget att vi kommer in i lägenheterna. De finns ett antal lägenheter:

A042, D082, D071, E091, E092, E081, E082, E071 ,E072, E042, F092, F082, F071, F072, F061, F062, F051, F052 där vi inte kommer att byta filter den 22 september på grund av brister i filterhusen.  Peab kommer inom kort att kontakta samtliga personer i dessa lägenheter  för att åtgärda dessa fel så att filtren sedan kan monteras.

Om du inte är hemma kan du lämna nyckeln till någon granne, kontakta oss i styrelsen, eller ställa låset i s k ”serviceläge kl 10”. Du ställer alltså nyckeln i ”kl 10” istället för kl 12 som i normalläge. Det ger möjlighet att öppna låset med fastighetens servicenyckel. Då du kommer tillbaka öppnas dörren som vanligt. Någon från styrelsen följer med under hela tiden

Vi återkommer med mera exakta tider men räkna med att vi kommer att starta tidigt på morgonen och sedan hålla på under förmiddagen.

Styrelsen

 

No comments yet.

Lämna ett svar