Översyn av energiförbrukning och annat

Styrelsen har inlett samarbete med en energiexpert föratt göra en  översyn av fastighetens energiföbrukning (värme och el för gemensamma utrymmen). Sammanfattningsvis  finns det potential att spara in på värme och framförallt elåtgång för våra gemensamma utrymmen. Ett antal åtgärdsföslag har tagits fram som styrelsen arbetar vidare med. Vi har även i samband med detta arbete beställt en Energideklaration, vilket vi enligt lag måste ha. Ndan exempel på åtgärder som har påbörjats:

  • Värmetillförsel i garage och källargångar har strypts, det var tidigare onödigt varmt i dessa utrymmen
  • Arbete med optimering av fjärrvärmeförbrukning pågår
  • Torkskåpen i tvättstugorna har identifieras som energislukare
  • Även garaget är identifierat som energibov, då luftintag är överdimensionerat. Arbete med att sätta igen del av luftintag är beställt
  • Styrelsen kommer under vintern att göra en översyn av belysning i trappuppgångar och källargångar. Vi kommer att räkna på investeringskostnader och avskrivningstider för omställning till LED-belysning
  • Vi arbetar också med att få rörelsedetektorer till belysning i hissarna. I dagsläget lyser de  dygnet runt.
  • Vi arbetar på att maximera förvaringsmöjligheterna för cyklar, det finns dock en begränsning av utrymme. Följande arbeten har beställts för att underlätta cykelförvaring:

-hyllor kommer att monteras där cykelhjälmar, skateboards och andra mindre prylar kan fövaras

-dörr mot källargång ”plomberas” för att göra mer plats för cyklar i hörnet.

-barncyklar ställs på anvisad plats så kan större cyklar förvaras mer effektivt (på gång)

-ytterligare cykelställ monteras i storaa cykelförrådet

-fler cykelställ sätts upp på innergården där cyklar kan låsas fast

En årlig utrensning av cyklar kommer att göras liksom vi gjorde i höstas.

På grund av upprepade tillfällen av dumpning av grovsopor i kretsloppsrummen håller vi i nuläget på att ta in offert på övervakningskameror i kretsloppsrummen.

De lägenheter som inte fått sina friskluftsfilter bytta kommer inom kort att bli kontaktade.

 

 

Comments are closed.