Gemensam städdag lördagen den 27 april

Vi träffas kl 10.00 på gården utanför Gula rummet. Vi kommer att bjussa på fika under eller efter genomförd städning.

 

Vad ska vi göra

Vi kommer att städa våra gemensamma utrymmen som miljörummen, barnvagnsrum, cykelrum, tvättstugor, trapphus och gården. För att göra detta effektivt har vi tagit fram instruktioner för respektive område, så att alla vet vad som ska göras. Allt material som behövs för städningen av respektive område kommer att finnas tillgängligt.

 

Varför gör vi det

Städdagen är viktig då det innebär att vi gemensamt kan utföra aktiviteter vi annars skulle behöva köpa in för att hålla våra gemensamma lokaler i bra skick. Därför är det angeläget att alla medlemmar försöker delta i vår städdag, så att vi gemensamt kan minska våra kostnader. Städdagen ger också en möjlighet att lära känna dina grannar.

 

Då det vid tidigare städdagar varit dålig uppslutning, så hoppas vi  att så många som möjligt försöker delta i städdagen. Om närvaron även denna gång blir dålig, överväger vi att i framtiden istället köpa in dessa tjänster.

 

Hoppas att du vill prioritera denna dag för vår bostadsrättsförening. Vi ses!

 

Comments are closed.