Olämplig förvaring i allmäna utrymmen

Styrelsen har noterat att det med jämna mellanrum kvarlämnas/förvaras möbler och andra saker i allmänna utrymmen. Förutom att det ser stökigt ut får det ej finnas saker i dessa utrymmen av brandsäkerhetsskäl. Vänligen plocka undan efter dig!

Det finns ett par extraförråd att hyra för dem som har behov.

Styrelsen kommer att beställa bortforsling av saker som kvarlämnas i allmänna utrymmen.

Comments are closed.