Ventilationskontroll och filterbyte i alla lägenheter från 3 november

Bostadsrättsföreningen är enligt lag skyldig att genomföra OVK, obligatorisk ventilationskontroll, av alla lägenheter var sjätte år. Syftet är att säkerställa ett bra inomhusklimat och att ventilationssystemet fungerar.

Nu är det för första gången dags för OVK i vår förening och vår entreprenör AirCano AB behöver därför tillträde till samtliga lägenheter. Arbetet inleds den 3 november 2014 och beräknas ta cirka sex arbetsdagar.

Vid OVK rengörs ventilationskanaler i kök och badrum, luftflöden mäts och justeras vid behov. Vi passar också på att byta de filter som renar intagsluften. Slutligen kommer samtliga lägenheter att besiktigas och eventuella brister att åtgärdas.

Aircano AB aviserar i din brevlåda cirka en vecka innan det är dags för besök. Om du inte kan vara hemma den dag du blir tilldelad kan du låsa dörren i ”serviceläge”. Du ställer då nyckeln i ”kl 10” istället för ”kl 12” som är normalläget. Då går det att öppna låset med fastighetens servicenyckel. När du kommer tillbaka öppnar du dörren som vanligt.

Om entreprenören inte får tillträde till lägenheterna på aviserad dag och det krävs återbesök så måste föreningen betala extra för det. Enligt BRL 7 kap § 13 är det bostadsrättsinnehavarens skyldighet att släppa in utsedd entreprenör som utsetts av fastighetsägaren för underhåll.

Telefonnummer till AirCanos tekniker kommer att finnas på aviseringslappen. Alla tekniker bär giltig tjänstelegitimation. Har ni frågor går det bra att e-posta eller ringa till föreningens fastighetsförvaltare Catharina som projektleder OVK-arbetet: catharina.forslund@hsb.se eller 010-442 13 79.

Comments are closed.