W_DSC1799

Extrastämma tisdag 12 maj

Tid: Kl 19.00

Plats: Gula rummet, Hammarby allé 67

Extrastämman håller vi med anledning av att föreningen behöver göra ändringar i stadgarna i samband med övergången från progressiv till linjär avskrivning, vilket vi berättat om i tidigare nyhetsbrev. Här finns förslaget till stadgeändring.

Kallelse i enlighet med stadgarna samt dagordning finns här. Kallelsen finns också på anslagstavlorna på entréplan i respektive trapphus.

Comments are closed.