W_DSC6781

Sänkning av månadsavgifter från och med 1 juli 2015

En glad nyhet för alla medlemmar i föreningen – styrelsen har beslutat att sänka månadsavgifterna med tio procent från och med den 1 juli 2015. Detta har möjliggjorts bland annat genom omläggning av några av föreningens lån, men också genom ett gott arbete med föreningens ekonomi i övrigt. Sänkningen kommer du att se på månadsavgiften för juli månad och framåt.

Comments are closed.