koncept_DSF1737

Föreningens nyhetsbrev – ett sätt att hålla sig uppdaterad!

Bor du i föreningen och vill hålla dig uppdaterad om vad som händer? Se då till att anmäla dig till föreningens nyhetsbrev! Fyll i formuläret här till höger för att få nyhetsbrevet skickat till dig. Nedan kan du läsa senaste nyhetsbrevet och få reda på vad som händer just nu.

Ordning och reda i kretsloppsrummen
Vi har haft problem med att det ofta är överfullt i de containrar som finns i kretsloppsrummen. För att avhjälpa detta har det nu ställts ytterligare en container avsedd för wellpapp i kretsloppsrummet på sjöfartsgatan 11. Dock vill vi uppmana alla att vara noga med att vika ihop kartonger som slängs i dessa utrymmen. Vi vill ha ordning och reda i kretsloppsrummen!

Vi vill också passa på att tipsa om den mobila miljöstationen som stannar i Hammarby Sjöstad. Här kan du slänga mycket av det som inte är möjligt att slänga i våra egna kretsloppsrum. Läs mer om den mobila miljöstationen här. Följer du länken kan du även anmäla ditt mobilnummer för att få en sms-påminnelse när miljöstationen kommer!

Styrelsen uppmanar till grannsamverkan.
Medlemmar i föreningen har uppmärksammat att lappar eller annan märkning satts upp på lägenhetsdörrar i syfte att ta reda på om lägenhetsinnehavaren är hemma eller inte. Vi i styrelsen vill uppmana till grannsamverkan och ber er att hålla ögonen öppna för dessa företeelser.

Innergård och Planteringar
Råttor på innergården har varit ett problem och under sommaren har Anticimex anlitats för att bekämpning. Vi hoppas på att detta skall ge effekt.

Fuktskadan på Hammarbyterrassen är nu åtgärdad och gropen fylld. På platsen finns en gräsmatta och styrelsen har beslutat att det träd som stått där inte kommer att återplanteras. Rötterna utgör en allt för stor risk för skador på fasaden och beslutet är taget för att undvika att nya fuktskador uppstår.

Bygget av HG7 börjar lida mot sitt slut och under hösten kommer nyplantering att ske längst med föreningens sida av sjöfartsgatan.

Kommande stamspolning
Enligt föreningens underhållsplan skall en stamspolning utföras i fastigheten detta år. Stamspolningen är planerad att genomföras under hösten, mer information kommer!

Comments are closed.