Information om service av fönster

Styrelsen har beslutat att handla upp gemensam översyn och service av fönster i vinter. Service av fönster- invändigt är egentligen innehavarens ansvar, medan föreningen ansvarar för fönstren utvändigt. Styrelsen ser dock stora samordningsvinster av en gemensam översyn, och har valt att göra detta som en engångsföreteelse. I vintras inventerade en fönsterspecialist 10 lägenheter i föreningen och fann ett antal generella slitagepunkter vilka bör åtgärdas i syfte att undvika större renoveringskostnader kostnader på sikt. Styrelsen har handlat upp en entreprenör för att genomföra en kontroll av varje lägenhet och åtgärda ett antal punkter enligt en egenkontrollmall. Vissa åtgärder kommer att vara lika för samtliga lägenheter, andra vid behov. Genom att vissa åtgärder görs enbart vid behov, samt att arbetena utförs vintertid så har vi erhållit ett prisvärt servicepaket.

Åtgärder som kan behöva vidtas men som inte ingår i generell service kommer att noteras. Entreprenören gör då också en anteckning om de bedömer att det är ett fel till följd av slitage eller handhavandefel, alternativt om det bedöms vara ett garantiärende. Exakt hur dessa avvikelser kommer att hanteras är ännu inte beslutat, men det är troligt att föreningen på något sätt kommer att försöka hantera garantiärenden gemensamt. Entreprenören kan även hjälpa till med övriga åtgärder, men det bekostas av respektive lägenhetsinnehavare.

Om du har några akuta problem med dina fönster, så går det bra att kontakta entreprenören direkt för åtgärd, men betalas då av respektive lägenhetsinnehavare. Kontaktuppgift är jan.ericson@fogen.se En mer detaljerad tidplan kommer i höst, men arbetena kommer att påbörjas runt månadsskiftet november-december och pågå i ca 3 månader, med uppehåll under jul och nyår.

Service som kommer att genomföras, enligt egenkontrollmall:

 • Justering av fönster/fönsterdörrar (så att de sluter tätt och inte drar)
 • Rensning avrinning fönsterbleck
 • Smörjning av spanjoletter
 • Målning av karmbotten fals
 • Byte av tätlister vid behov
 • Byte av utdömda sprintar
 • Byte av glidbleck
 • Byte av slutbeck
 • Byte av koppelbeslag vid behov
 • Täckbrickor för karminfästning – vid behov
 • Montering av hylsa i fönsterdörrs handtag – vid behov
Comments are closed.