Nyhetsbrev 3, 2018

Tack för ytterligare en väl genomförd städdag

Tack för stor uppslutning på städdagen och en fantastisk insats! Återigen har vi rensat undan gamla cyklar, forslat bort skräp till återvinningen, städat och förberett gården för en förhoppningsvis härlig sommar. Stort tack till er alla!

Underhåll av entréer, tak och stenytor

En del av våra trappuppgångar har fått ganska slitna golv som vi nu har börjat åtgärda som ni säkert har märkt. Det gäller framförallt Hammarby Allé samt Hammarbyterrassen.
Dessutom kommer Qlean Scandinavia att rengöra stenytor och entrétak under vecka 22. Senare i höst kommer även vissa delar av taket att rengöras men vi kommer ut med en förvarning innan dess eftersom det finns risk för väta på vissa balkonger i samband med det.

Tvättstuga avstängd

Pga att torkskåpet har gått sönder har styrelsen bestämt sig för att stänga en av tvättstugorna i källargången mellan Sjöfartsgatan 11 och 15 tills vidare medan ett beslut tas om eventuell upprustning eller ombyggnad.

Avgiftsfri månad

Bli inte förvånad över att ni får en räkning på 0 kronor för månadsavgiften i juli. Augusti blir en avgiftsfri månad i år. Observera dock att det kommer en e-faktura åtminstone ändå.
Vi vill dessutom påminna om att vi har en ny ansvarig på Fastum i händelse av frågor rörande månadsavgiften, Jim Basberber. Se Felanmälan och förvaltning för kontakt information.

Comments are closed.