Ill_Nyhetsbrev rör_200328_3

Senaste nytt om bergvärmeprojektet

Bergborrningen genomfördes under december månad med bra resultat. Totalt har tolv hål borrats på vardera 340 meter.

Nästa fas i projektet inleds nu och kommer pågå under några veckor. Håltagning och rördragning i fastigheten kommer göras för att möjliggöra återvinning av värmeenergi från den varmluft som ventileras ut från lägenheterna.

Håltagningen i trapphus Sjöfartsgatan 11 och Hammarbyterrassen 18 kommer ske från tisdag till fredag kommande vecka. Arbetena kommer pågå mellan kl. 08.00 och 16.00. Planen är att börja i trapphuset på Hammarbyterrassen 18. Räkna med att det kan vara störande.

Comments are closed.