koncept_DSF1747

Nyhetsbrev v.16

Inställd städdag

Styrelsen har beslutat att ställa in vårens städdag 26 april med anledning av den rådande situationen med smittspridning i samhället. Information om ny städdag kommer att gå ut när det blir aktuellt.

Om rökning på balkong

Många boenden störs av grannars balkongrökning, eftersom rök och lukt sprids till andra lägenheter. Styrelsen vill uppmana grannar att visa särskild hänsyn till andra boenden med anledning av detta.

Årsstämma 2020

Årsstämman kommer att hållas enligt plan. Med anledning av aktuell virusspridning i samhället vill styrelsen framhålla möjligheten att rösta genom fullmakt, om man inte vill delta personligen. Av samma skäl vill styrelsen hålla mötet så kort som möjligt, och därför kommer stämman inte att behandla övriga frågor. Särskilda möten kan istället komma att tas om specifika frågor när omständigheterna medger det.
Tid: torsdag 7 maj, kl. 19.00
Plats: Hotell Park Inn by Radisson, Midskeppsgatan 6

Comments are closed.