Bild_nyhetsbrev_v19

Nyhetsbrev vecka 19

Energiprojekt

Nya frånluftsfläktar kommer installeras på taket denna vecka. Ventilationen kommer vara avstängd tidvis. Eventuellt kommer ventilationen vara avstängd någon natt.

Kretsloppsrum

P g a ökning av mängden kartonger den senaste tiden kommer ytterligare ett stort kärl ställas i det övre kretsloppsrummet under denna vecka.

Styrelsen har även en dialog med Suez om att öka tömningsfrekvensen i det nedre rummet på Sjöfartsgatan 11. Om det är fullt i detta rum lämnas förpackningar i det övre rummet som har högre kapacitet.

Årsmöte digitalt

Styrelsen vill också påminna om att årsmötet torsdag 7 maj sker digitalt. Möteslokalen (Park Inn) är bara för medlemmar som inte har teknisk möjlighet att delta online. Styrelsen deltar online.

Comments are closed.