W_DSC6781

Nyhetsbrev v. 25

Energiprojektet

Projektet är i slutfas. Bergvärmen driftsattes den 4 juni, då även fjärrvärmen stängdes av. Föreningen producerar därmed allt varmvatten och all värme med det nya systemet. En del rördragning kvarstår, samt isolering av rör för att möjliggöra inkoppling av systemet för återvinning av energi i frånluften från lägenheterna. Detta sker under kommande två veckor. Investeringen har en beräknad återbetalningsperiod om ca 12 år, och medför en uppskattad sänkning av föreningens energikostnader med drygt en halv miljon kr om året.

Kretslopprummen

För att komma tillrätta med återkommande kapacitetsproblem med kretslopprummen har vi satt in ytterligare ett kärl för papper samt bytt till större kärl för plast i det övre kretslopprummet (i gången mellan Rusty Rascal och ZORO Kolgrill), medan tömning av papperskärl har utökats till två gånger per vecka i det nedre kretslopprummet (bredvid porten in mot gården på Sjöfartsgatan 11).

Vi ber samtliga medlemmar att endast lämna sådant som det finns avsedda kärl för i kretslopprummen, samt att hjälpa till med att hålla rent och snyggt. Platta till kartonger och undvik att ”bygga berg” i överfulla kärl, speciellt i glaskärlen. Om det är fullt, kontrollera istället om det finns mer utrymme i kärlen i det andra kretsloppsrummet. Upplever ni återkommande problem, kontakta styrelsen.

Rengöring och planerat underhåll

Stenplattorna på innergården som ligger under tak har rengjorts under veckan, och målning av trapphus på Hammarbyterrassen 18 pågår. Målning av trapphuset på Sjöfartsgatan 11 står sedan på tur. Samtidigt genomförs djuprengöring av trappsteg i alla portar. Tänk på att trapporna kan vara lite hala under en tid efteråt.

Styrelsen önskar alla en riktigt glad midsommar och en härlig sommar!

Comments are closed.