Kallelse till extrastämma för Brf Sjöstaden 3

När: Tisdag den 11 maj kl 19.00

Var: Gula rummet, Hammarby Allé 67

Dagordning

1. Fastställande av stadgeändring av 9 §

2. Fyllnadsval av 2 st styrelseledamöter på två år

No comments yet.

Lämna ett svar