Garantibesiktningen i lägenheterna – restposter

Det har framkommit att det kvarstår en del restposter att åtgärda vad gäller garantibesiktningen i lägenheterna.

Det är angeläget att vi får dessa resterande saker snabbt avklarade så att vi kan få ett avslut vad gäller garantibesiktningen för lägenheterna. Därför föreslår vi att ni som har ärenden, som ej är åtgärdade av någon anledning och som ni blivit lovade i garantibesiktningen kontaktar Ulf Johansson på Peab, e-post: ulf.johansson3@peab.se

Hälsningar

Styrelsen

No comments yet.

Lämna ett svar