Hyreshöjning från 1 januari 2011

Fr o m den 1 januari 2011 kommer månadsavgiften att höjas med 6%. Det motsvarar 43 kr/kvm och år. Eller 180 kr/månad för en lägenhet på 50 kvm, resp 360 kr/månad för 100 kvm.  Inför årsmötet i maj aviserades att förväntade räntehöjningar skulle komma att innebära höjda månadsavgifter. Nu har detta som tur var inte behövts under innevarande år eftersom det löpande kassaflödet klarat av räntehöjningarna så här långt.

Under nästa år räknar vi med ytterligare höjningar av riksbankens styrränta, som i sin tur påverkar den del av föreningens lån som inte är bundet. I december nästa år räknar vi därför med att vår rörliga ränta ökat med ca 1%. Övriga kostnader som föreningen har beräknas ligga kvar på nuvarande nivåer. Kommande räntehöjningar medför att avgiftsnivån behöver justeras för att trygga balansen i föreningens löpande ekonomi.

Styrelsen

Comments are closed.