Garantibesiktning – status

 
Här kommer statusrapportering vad gäller vår garantibesiktning:
Vi har nu haft avstämningsmöte vad gäller garantibesiktningen med representanter från Peab. Och Peab kommer att kontakta de medlemmar som har haft synpunkter på åtgärderna efter garantibesiktningen. När det gäller fastigheten så kommer besiktning av samtliga punkter att göras under maj månad.
Styrelsen

One Response to Garantibesiktning – status

  1. Eva Jansson 2011-04-21 at 10:58 #

    Finns det någon tidsgräns när Peab avser ta kontakt?

Lämna ett svar