Porttelefonerna – instruktion

Nu är vi igång med porttelefonerna. Det är flera av er som redan mejlat in telefonnummer till oss men det återstår många. Men det är inte för sent utan det går bra att mejla till oss: brfsjostaden3@gmail.com.

Instruktion TELEKOD

I porten

När en besökare vill komma in genom dörren använder hon/han portapparaten utanför dörren för att tala med lägenhetsinnehavaren/företaget. Besökaren trycker på B följt av antingen kortnumret som finns anslaget på namntavlan bredvid portapparaten.

Om det är upptaget

Om det är upptaget hörs en upptagetton i portapparaten. Anropet kopplas sedan bort efter fem sekunder.

Att svara i telefonen

Eftersom porttelefonen är kopplad till telenätet använder lägenhetsinnehavaren/företaget sin egen telefon – både för att samtala med besökare och för att öppna dörren. När en besökare slår kortnumret eller telefonnumret ringer det som vanligt i lägenhetsinnehavarens/företagets telefon. När man lyfter på luren hörs emellertid en liten melodislinga som talar om att samtalet kommer från porttelefonen. Då är det möjligt att tala med besökaren i 45 sekunder.

Att öppna porten

Under samtal med besökaren trycker man på 5’ans knapp på sin vanliga telefon och sedan lägger på. Porten öppnas omedelbart.

Att inte öppna porten

Under samtal med besökaren trycker man på 0’ans knapp på sin vanliga telefon eller så lägger man på luren. Porten öppnas inte.

Instruktion TELEKOD för utskrift

No comments yet.

Lämna ett svar