Garageinformation

Här kommer en kort sammanfattning över vilka garagerutiner vi har:

Hyra garageplats

Att hyra en plats i garaget kostar 1500 kr/månad. Ansökan om att hyra plats gör du direkt till Stoft
Fastighetsteknik, tel: 08 – 667 29 30, 076 778 29 30 eller via mejl till: info@stoft.se

Det finns möjlighet att titta på lediga platser genom att låna en tillfällig nyckel på Energibevakning (sitter i
Fruängen på Ellen Keysgata 31) eller boka ett möte med fastighetsskötaren på besöksdagen. Obs inga
visningar sker innan kontakt har tagits med Stoft.

Uppsägning av garageplats

Vid försäljning av lägenhet gäller att man måste säga upp p-platsen i tid om man vill undvika att betala hyra efter att man frånträtt lägenheten. Planera därför i tid för uppsägning av p-plats! Då föreningen inte har någon kötid går det bra att redan vid avtal om försäljning begära att köparen får ta över befintlig avtal om p-plats från säljaren. I det fallet behöver uppsägning inte ske. Anmälan om övertagande av p-plats görs till Stoft fastighetsteknik AB, se ovan, som ordnar med ett kontrakt i den nya lägenhetsinnehavarens namn.

Anmälan om övertagande av p-plats görs skriftligen till Stoft fastighetsteknik AB, Valhallavägen 104, 114 41 Stockholm eller via mejl till:
info@stoft.se. Stoft ordnar med ett kontrakt i den nya lägenhetsinnehavarens namn. Uppsägningstiden är 3 månader fr o m den första i månaden efter det att uppsägningen kommit till Stoft.

Styrelsen

One Response to Garageinformation

  1. Linda 2011-03-22 at 21:23 #

    Hej på er,

    För er info står det olika information ang kontaktuppgifer i denna artikel jämfört med garageinformationen under ”att bo här”.
    Hälsar Linda

Lämna ett svar