Info från UBC

 

UBC byter affärssystem och det innebär följande för dig:

Nytt bankgiro- och plusgironummer
Avgifts- och hyresavierna som du får från UBC har nytt bankgiro- och plusgironummer.

Autogiro
UBC ser till att autogirot flyttas för de medlemmar som använder det. Ett meddelande om att detta har blivit
godkänt kan komma till de berörda.  Hämta blankett här..

E-faktura
De medlemmar som tidigare fick sina avier via e-faktura kommer också fortsättningsvis att få det. Nyanmälningar till e-faktura
görs via medlemmarnas resp internetbank. Välj då UBC Ekonomisk förvaltning.

Kundsupport
Vid frågor kontaktar du vår kundsupport på 018-56 32 40 eller via e-post kundsupport@ubc.se

No comments yet.

Lämna ett svar