Läsvärt och tänkvärt inför 2012!

I det här dokumentet har vi samlat information som vi vill att du läser igenom. Vi vill göra flera av våra boende uppmärksamma på en del saker i vår bostadsrättsförening. Det är ett antal punkter som inte fungerar så bra och nu behöver vi ta krafttag för att komma tillrätta med problemen. Vi är också tacksamma om du rapporterar direkt till oss i styrelsen om du märker att någon boende inte följer våra bestämmelser.

1.       Sopnedkasten

Det är många i föreningen som behöver förändra sitt sophanteringsmönster. Vi har nu undersökt varför det blir stopp så ofta och det beror inte på något tekniskt fel eller att det saknas antal sugningar. Utan det beror på dig som slänger soporna. Flera av oss slänger grovsopor i nedkasten och det förorsakar såklart att det blir stopp.

-Det är inte ok att ställa kassarna nedanför sopnedkastet när det är stopp. Fåglarna kommer och river sönder och vi får sopor och skräp över hela gården. Dessutom så drar sopor till sig råttor. Släng inte pizzakartonger i nedkastet för de fastnar och orsakar stopp. Gör soppåsarna lite mindre så fastnar de inte i nedkastet.

-Alla extra utryckningar som vi idag behöver göra kostar stora belopp och det får vi alla vara med och betala.

2.       Kretsloppsrummen

Observera att det inte är något grovsoprum utan det är enbart tillåtet att slänga sådana saker som är angivet på skyltarna vid de olika kärlen.

3.       Medlemsavgiften

Du som inte skaffat autogiro ännu gör det nu. Ladda ner blankett från hemsidan.

 

4.       Störande grannar

Vi har under sista tiden fått in ett antal anmälningar på störande grannar. Vi har ordningsregler här i föreningen och det är såklart inte ok att överträda se länk: http://sjostaden3.se/att-bo-har/trivsel-2/om. Se mera information på www.sjostaden3.se. Om du planerar en fest eller andra trevligheter är det bra om du informerar dina grannar eller sätter en lapp i porten innan festen. Tänk också på att ljudet sprider sig över området om man har öppet fönster eller balkongen. Om du har grannar som stör kontaktar du styrelsen.

5.        Cyklar

Vi har en mängd cyklar som står på gården och även i cykelrummen. Det verkar vara en hel del cyklar som inte har någon ägare utan förmodligen blivit kvarlämnade vid flytt. Vi kommer under våren att märka upp cyklarna, alla cyklar får en röd tape. Då är det meningen att du som ägare ska ta bort tapen om du vill ha kvar cykeln. De cyklar som kommer att ha kvar sin röda tape får vi tolka som att dom inte har någon ägare utan kan tas bort. På vår städdag den 22 april ska alla cyklas flyttas ut så att det går att genomföra städning i cykelrummen.

6.       Grind mot Hammarby allé

Vi kommer under våren att sätta upp en grind med lås mot Hammarby allé. Detta för att förhindra att ett stort antal obehöriga går in via den vägen.

7.       Portkod

Inom kort kommer du att få ny portkod och du får information i ditt brevinkast.

8.       Trivsel

-Det är inte ok att rasta sina hundar på gården,  i rabatter och längs husfasaderna. Dessutom slängs det alldeles för mycket fimpar på gården. Ta upp dina fimpar!

-Tänk på att din balkong är någon annans utsikt. Använd inte balkongen till allmän förvaring av saker som inte hör till normal balkongmöblering.

9.       Epostadress

Vi vill påminna om föreningens hemsida, www.sjostaden3.se. Lämna din e-postadress via hemsidan så får du kontinuerlig information från styrelsen.  Fortsättningsvis kommer all information att ske via hemsidan och de elektroniska nyhetsbreven. Du som inte har tillgång till dator: meddela oss i styrelsen så ska vi ordna med pappersutskrifter.

 

Styrelsen

7 Responses to Läsvärt och tänkvärt inför 2012!

 1. Johan Rosenlind 2012-01-18 at 14:51 #

  Varför grind ut under portalen och vilka är dessa obehöriga? Är det genomfart som menas och om så, hur mycket är det värt att hålla dessa borta från just den ingången?

 2. Thomas Sundblom 2012-01-22 at 22:01 #

  Jag håller med Johan.
  Att sätta upp en grind gör det inte bara svårare för de som passerar vår gård, utan även för oss som bor här. Det gäller inte bara gående, utan även barnvagnar, cyklar och liknande. Den typen av ”genomfart” som finns är bara gående och kan inte vara i närheten av antalet som bor här och trafikerar där.
  Detta tycker jag är en mycket ogenomtänkt idé och bör skrotas. Lägg pengarna på något positivt och inte på något som stänger ute.

 3. Johan 2 2012-01-24 at 16:00 #

  De ständiga problemen med soporna är en huvudvärk för oss boende. Jag delar styrelsens uppfattning att något måste göras för att komma till rätta med det här. Jag har tröttnat på att mötas av en massa utspridda illaluktande sopor framför nedkasten. Undrar vad gäster i området egentligen tänker. Två saker gör mig dock fundersam.

  För det första, hur kan de ta 8 000 för en ”utryckning” när det ofta dröjer åtskilliga dagar innan stoppet åtgärdats och soporna avlägsnats?

  För det andra, kameraövervakning är inte ett realistiskt och lagligt alternativ. Ett annat och rimligare förslag är att ordna någon form av reservkärl, kanske i kretsloppsrummen, för de tillfällen då samtliga nedkast är blockerade. Folk kanske är på väg ut och har inte tid att återvända till sina lägenheter med soporna.

 4. Eva Jansson 2012-01-28 at 14:10 #

  Tvättstugan nämns inte denna gång men det är mycket oroväckande att många medlemmar inte klarar av att rengöra filtret efter torktumling…!!

 5. helenal 2012-01-28 at 16:27 #

  Ja det är verkligen trist och oschysst för de som kommer efter. ta reda på vem/vilka det är och påpeka det eller kontakta styrelsen.

 6. helenal 2012-01-28 at 16:27 #

  Vi kommer att diskutera grind vid årsmötet i maj.

 7. Anna 2012-02-05 at 18:07 #

  Håller med Johan jag vill inte heller ha grindar. Uppskattar att kunna gå in på alla gårdar. Frihetskänslan är viktig.

Lämna ett svar