Information om samfälligheten

Till medlemmarna i föreningarna Konvojen & Sjöstaden 3

Som ni säkert vet så delar vi gård & garage genom en gemensamhetsförening. Våra styrelser träffas kontinuerligt för att diskutera våra gemensamma ytor och intressen. Förutom löpande underhåll ingår även den allmänna ordningen, nyinvesteringar samt förvaltningen av gården.

Vi har omförhandlat våra avtal med våra leverantörer och vi har gjort åtgärder för att spara energi. Dessutom har vi börjat se över gårdens nuvarande skick. Tillsammans har vi lagt fram en åtgärdsplan för löpande underhåll av gården som innehåller följande:

 • Renovering av sandlåda
 • Nyodling av gräsmattan
 • Omplantering av skadade växter & buskar
 • Installation av säkerhetsgrindar för att begränsa genomfartstrafiken från andra grannar i sjöstaden.
 • Gemensamma ordnings & trivselregler på gården
 • Planering av löpande drift och underhåll
 • Ekonomisk budgetering och kostnadsöversyn

Därutöver har vi ett antal förslag på förbättringar som skapar en större trivsel:

 • Upprättande av en boulebana
 • Fast grillplats/schackplan
 • Bygga ett förråd för barnleksaker och annan gårdsutrusning
 • Utöka antalet fasta cykelställ
 • Gemensam gårdsfest

Övriga förslag och idéer från er medlemmar tas tacksamt emot. Vår ambition är att sträva efter att skapa en gemensam gård som ska vara lockande för alla att trivas med. Skicka gärna era förslag till respektive förening.

För övrigt har vi fastställt gemensamma städdagar under 2012

Vårstädning: Söndagen den 22:e april kl 10:00

Björn Gustafsson
Ordförande Brf Sjöstaden 3
brfsjostaden3@gmail.com

Laith Al-Hashimi
Ordförande Brf Konvojen
styrelsen@konvojen.se

 

 

One Response to Information om samfälligheten

 1. Simon 2012-03-10 at 20:37 #

  Boulebana låter kul!
  Var ska vi placera den?

Lämna ett svar