Information om progressiv avskrivning

Den senaste tiden har media uppmärksammat hur bostadsrättsföreningar hanterar avskrivning. För att förtydliga vad det innebär har vi här samlat aktuell information.

BFN (statlig myndighet som har huvudansvar för att utveckla god redovisningssed) gick den 28 april ut med ett klargörande om att progressiv avskrivning inte är tillämpbar vid upprättande av årsredovisningar för bostadsrättsföreningar från och med 2014.

Vår förening har sedan start tillämpat progressiv avskrivning, det innebär att avskrivningarna ökar successivt med åren. Från och med 2014, alltså bokslutet som blir klart i början av 2015, ska bostadsrättsföreningar istället tillämpa linjär (rak) avskrivning. En linjär avskrivning innebär att föreningens byggnad skrivs av med lika stora belopp varje år.

BFN:s beslut kommer att ge en redovisningsmässig påverkan för föreningen, detta har dock ingen direkt påverkan på föreningens ekonomi (årsavgifter, utgifter och likviditet). Månadsavgifter sätts med hänsyn tagen till föreningens kassaflöde (in och utflöde av pengar), de nya avskrivningsreglerna har ingen påverkan på kassaflödet (inget utflöde av pengar).

Mer information där detta förklaras av Riksbyggen finns här.

Comments are closed.