Author Archive | fredrik

Ny teknisk förvaltare

Efter långt samarbete med enmansföretaget Stoft har vi nu istället tecknat avtal med HSB Stockholm för den tekniska förvaltningen av fastigheten. Den tekniska förvaltaren är i första hand ett stöd i arbetet med långsiktigt underhåll och större frågor som rör utvecklingen av fastigheten. Genom att välja ett större företag hoppas vi i styrelsen kunna få […]

Continue Reading

Vem gör vad i nya styrelsen?

På årsstämman valdes en ny styrelse. Nu har vi haft vårt första möte och fördelat ansvaret. Fredrik Bauer valdes till ny ordförande, Britt Wissing till kassör, Reza Moshiri, Kristian Viidas och Anna Ågren kommer att jobba med drift/fastighetsfrågor. Ann-Charlotte Örtnäs kommer att skriva protokoll och ansvara för information. Alex Racoveanu kommer att ansvara för föreningens […]

Continue Reading

Kort rapport från årsstämma 2014

Torsdag 22 maj genomfördes årets stämma på Hotel Park Inn. Räkenskaperna för 2013 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Årsredovisningen finns att ladda ner i dokumentarkivet. En ny styrelse valdes som kommer att ha sitt första möte inom kort. Därefter uppdateras hemsidan med vem som har huvudansvaret för vilka frågor etc. Utöver det formella […]

Continue Reading

God trivsel i föreningen

Under våren genomfördes en undersökning för att få reda på hur trivseln är i föreningen och vilka frågor styrelsen bör jobba med framöver. Överlag är det en mycket bra förening att bo i. Resultatet presenterades på årsstämman 2014, du kan ladda ner alla svaren genom länken nedan. Resultat enkätundersökning Brf Sjöstaden 3 2014  

Continue Reading

Information om progressiv avskrivning

Den senaste tiden har media uppmärksammat hur bostadsrättsföreningar hanterar avskrivning. För att förtydliga vad det innebär har vi här samlat aktuell information. BFN (statlig myndighet som har huvudansvar för att utveckla god redovisningssed) gick den 28 april ut med ett klargörande om att progressiv avskrivning inte är tillämpbar vid upprättande av årsredovisningar för bostadsrättsföreningar från […]

Continue Reading

Städdag 27 april

27 april kl. 10.00 samlas vi utanför Gula rummet (på innergården av Hammarby allé 67). Det bjuds på fika under dagen och vi räknar med att vara färdiga till kl. 13. På agendan står framplockning och inoljning av utemöbler, göra iordning på innergården, storstäda kretslopps- och cykelrummen, gå igenom källarförråden och mycket annat. För att hinna med […]

Continue Reading

Årsstämma 22 maj

Välkommen till ordinarie föreningsstämma 2014 för BRF Sjöstaden 3! Tid: 22 maj kl. 19.00 Plats: Hotell Park Inn by Radisson, Midskeppsgatan 6 Dagordning 1.     Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd) 2.     Val av ordförande på stämman 3.     Anmälan av ordförandens val av sekreterare 4.     Fastställande av dagordningen 5.     Val av två personer att jämte ordföranden justera […]

Continue Reading

Nytt städföretag

Från och med 7 maj kommer ett nytt städbolag att sköta våra trapphus. Lägre pris och högre kvalitet har utlovats. Det kan säkert ta en tid för det nya företaget att komma in i allt och vi ber er att ha tålamod med det. Samtidigt vill vi gärna att du hör av dig om du […]

Continue Reading