Ny teknisk förvaltare

Efter långt samarbete med enmansföretaget Stoft har vi nu istället tecknat avtal med HSB Stockholm för den tekniska förvaltningen av fastigheten. Den tekniska förvaltaren är i första hand ett stöd i arbetet med långsiktigt underhåll och större frågor som rör utvecklingen av fastigheten. Genom att välja ett större företag hoppas vi i styrelsen kunna få ett bra stöd inom dessa frågor och på ett bättre sätt kunna välja alternativ som resulterar i god kvalitet till rätt pris. Upptäcker du brister som du vill att de ska titta på finns kontaktuppgifter här.

Den vanliga fastighetsskötseln sköts fortfarande av Energibevakning. Dem vänder du dig till som vanligt om det blir stopp i sopnedkastet eller om du ser trasiga lampor etc.

Comments are closed.