Kort rapport från årsstämma 2014

Torsdag 22 maj genomfördes årets stämma på Hotel Park Inn. Räkenskaperna för 2013 gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna. Årsredovisningen finns att ladda ner i dokumentarkivet.

En ny styrelse valdes som kommer att ha sitt första möte inom kort. Därefter uppdateras hemsidan med vem som har huvudansvaret för vilka frågor etc.

Utöver det formella mötet fick vi även bland annat en presentation om progressiv avskrivning och föreningens lånebild. Mer information om progressiv avskrivning hittar du här.

Vi gick också igenom huvuddragen i enkäten som delades ut i våras, du hittar all information om den här. Styrelsen fick också ett medskick att titta närmare på vilka kostnader och effekterna skulle vara för att införa individuell mätning och debitering av till exempel varmvatten och värme.

Comments are closed.