Fuktskada Hammarbyterrassen

Som ni kanske har sett pågår det grävarbete på västra sidan av fastigheten på Hammarbyterrassen. Det har gjorts för att undersöka tätskiktet eftersom det har upptäckts en mindre fuktskada i källaren. En oberoende fuktkonsult menar att det inte är byggt enligt ritning och vi har kontakt med Peab i ärendet genom vår tekniska förvaltare. Eventuellt innebär det att tätskiktet behöver kontrolleras på fler ställen. I dagsläget har ingen direkt skada skett och vi återkommer när vi har mer information.

Comments are closed.