Save the dates – städdag, årsstämma och extrastämma

Här kommer vårens aktiviteter som du gärna får skriva in kalendern redan nu:

  • Städdag, söndag 26 april 2015 kl 10.00–13.00.
  • Årsstämma, torsdag 7 maj 2015 kl 19.00.
  • Extrastämma, tisdag 12 maj 2015 kl 19.00.

Kallelser och mer information kommer längre fram i vår. Extrastämman håller vi med anledning av att föreningen behöver göra ändringar i stadgarna i samband med övergången från progressiv till linjär avskrivning, vilket vi berättat om tidigare. Mer om detta finns här.

Vill du lämna en motion till årsstämman? Då ska du lämna den skriftligen i styrelsens brevlåda på Sjöfartsgatan 17 senast den 6 april 2015 så att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.

Comments are closed.