Fönsterservice i föreningen 2017-2018

I 2017 genomfördes en inventering av status på fönster och balkongdörrar i ett urval lägenheter i föreningen. Här upptäcktes generella avvikelser där rekommendationen var att åtgärda i förebyggande syfte.

Under november 2017 till februari 2018 kontrollerade en fönsterentreprenör samtliga fönster i lägenheter och allmänna utrymmen, och samtidigt utförde underhåll och service på dessa. Bland annat byttes ett stort antal sprintar i gångjärn ut då dessa var uttjänta. Ett antal balkongdörrar har också justerats.

Den boende ansvarar för löpande underhåll av fönster och balkongdörrar, och för att minimera underhåll på sikt rekommenderas alla boende att följa skötselinstruktionerna för fönster i boendepärmen.

Comments are closed.