IMG_7350

Nu inför vi bergvärme

Styrelsen fattade i oktober beslut om att investera i bergvärme med hjälp av Enstar. Arbetet drar igång 27 november, och beräknas klart i juli 2020. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar lösning för att sänka föreningens energikostnader. Borrningarna i december och kan dock komma att uppfattas som störande.

Cyklar på nedre gården måste flyttas!

 

FAQ

Varför bergvärme?

Syftet är att långsiktigt säkerställa en låg kostnad för el, värme och tappvarmvatten för föreningens byggnader. Bergvärme är ett kostnadseffektivt energisystem som helt eller delvis ersätter fjärrvärme.

Energisystemet ska i så stor utsträckning som möjligt utnyttja förnybara energikällor. Uppskattad energibesparing är 75 procent. Fastigheten kommer uppfylla krav enligt energiklass B, vilket ger möjlighet till gröna lån.

Investeringen i det nya energisystemet sänker de årliga kostnaderna med minst 500 tkr, ska generera en rak pay-off om max 12 år.

 

Vad händer nu?

Från 27 november och fram till 20 december kommer Enstar att utföra borrning. Efter årsskiftet (v1-2) sker återställning av markytor på gården. Under januari – maj sker installationsarbeten. I juni sker driftsättning. Slutbesiktning är planerad till 24 juni, och systemet beräknas vara i drift kvartal 3 2020.

 

Hur påverkas jag?

De inledande borrarbetena i december kan komma att uppfattas som störande med hög ljudnivå. Borrningarna kommer att ske på den nedre gården måndagar-torsdagar 7.00-19.00.

Passagen från Sjöfartsgatan 11 till terrassen kommer att stängas av under borrperioden, samt även mellan borrområdet och Hammarbyterrassen 18 på innergården.

En kompressor samt container för borrsten kommer att placeras på trottoaren på Hammarbyterrassen.

Comments are closed.