IMG_8179

Senaste nytt om bergvärme projektet

Den aviserade bergborrningen genomfördes under december månad med gott resultat. Totalt har tolv hål med 340 meters djup borrats.
Nästa fas i projektet inleds nu och kommer pågå under några veckor. Håltagning och rördragning i fastigheten kommer göras för att möjliggöra återvinning av värmeenergi från den varmluft som ventileras ut från lägenheterna.
trapphusen på Hammarbyterrassen 18 och Sjöfartsgatan 11 kommer två rörgenomföringar utföras i varje våningsplan. Enligt entreprenören tar varje genomförning ca två timmar att genomföra. De räknar med att hinna med ett våningsplan per dag.
Under våren kommer nya aggregat monteras på taken för återvinning av värmen i frånluften.
Den ordinarie trädgårdsfirman kommer åtgärda den nedre delen av gården där bergborrningen utfördes. Planteringar och gräsmatta kommer snyggas till och nytt grus kommer läggas ut.
Hela projektet beräknas vara genomfört och driftsatt under sommaren.
Enligt de beräkningar som entreprenören utfört  uppskattas energiförbrukningen för produktion av värme och varmvatten i fastigheten minska med 75 procent. Kombinationen av bergvärme och återvinning av värme i frånluften ger denna stora besparing.
Comments are closed.