Archive | Energiförbrukning

Fjarrvarmeforbrukningtomnov2012

Energiförbrukning

Förbrukning Hus 1  – Hammarbyterrassen – 119 kWh/kvm och år varav el 12 kWh/kvm. Förbrukning Hus 2 – Hamarby allé & Sjöfartsgatan 115 kWh/ kvm och år varav el 12 kwH/ kvm Tilläggas kan att vi arbetar med att minska energiförbrukningen.  

Continue Reading